Financimi

Kthehu Mbrapa

Financimi i pronës

Zyra për shërbime juridike PIRRO ka lidhur bashkëpunim me Raiffeisen Bank, për të ofruar mundësinë e financimit të pronës së blerë përmes zyrës sonë, me kushtet më të mira në treg.

Më poshtë keni kalkulatorin e kredisë, të cilin mund ta përdorni për të patur një vizion gjeneral se sa mund të jetë kësti mujor i pagesës së kredisë.

→ Cakto Takimin Me Këshilltarin ←


Vlera e Banesës (Shënoni Shumën)

0% 100%

Pjesëmarja: 0%

Principal I Mbetur:

0% 13%

Interesi Vjetor:

0 vite 20 year

Afati i Kthimit:

Kësti Mujor I Kredis:

Shënim: Përllogaritja e kredisë është vetëm informative dhe vlerat e paraqitura nuk paraqesin domosdoshmërisht vlerat reale. Nëse dëshironi të caktoni takim me njërin nga këshilltarët tonë klikoni në linkun më poshtë dhe plotësoni të dhënat tuaja, dhe ne do t’ju kontaktojmë në kohën sa më të shpejtë të mundur.